Änglar

Änglar anses vara ett vet andevässen som oftast förekommer i religioner. Ängeln har då uppgiften att tjäna gud.

  imagesA8JM7S4W

De sägs vara sändebud mellan gud och människorna. Men de beskrivs också som väktare, rådgivare, domare och krigare.

268654__fallen-angel_p

Det finns många olika sorters änglar och de har alla en sorts makt rangordning. Så här tror man att de olika änglarna har rangordnats:

 • Första hierarkin- den högsta:

 • Serafer

 • Keruber

 • Troner (alt Ofanimer)

 • Andra hierarkin:

 • Herravälden

 • Krafter

 • Furstendömen

 • Tredje hierarkin:

 • Makter

 • Ärkeänglar

 • Vanliga änglar

302617
Tror du på änglar?
 
Vill du veta mer om änglar klicka på:
Wiki