Troll

Oftast i folktro såg troll ut precis som oss. Det var bara ibland man kunde se att de hade svans.

 Ibland sas det att troll var fasansfulla att se på men det förekom inte ofta. Däremot beskrevs de som vackra, speciellt kvinnorna.

 
 

Det sas att troll hade förmågan att ändra skepnad, och det behövde inte vara levande skepnader de antog. Det kunde vara en trädstam likaväl som ett djur.

 

Det kunde också hända att trollen gick och bytte ut ett människobarn till ett trollbarn. I början märkte människoföräldrarna inget men när trollet blev större märkte de skillnaderna. Bortbytingen lärde sig aldrig att tala eller gå.

 
 Läs mer om troll här:
Wiki