Spöken

Enligt folktro är ett spöke en avliden persons ande, själ. Spökena säg hemsöka den platsen där de dog eller något de bryr sig om.

302847

Det finns olika typer av spöken och de här tre är några av dem:

Poltergeist:

En poltergeist sägs kunna manipulera sin omgivning. Tex kunna flytta på saker eller göra oväsen. Där av deras namn, som betyder föra väsen spöke.

118076

Gengångare:

Gengångare sägs vara en människa som dött en våldsam eller tragisk död. De förföljer då de de tror var med när den dog. Förr i tiden vidtogs försiktighetsåtgärder så att förhindra gengångare. Man förankrade kroppen på en påle som stacks ner i marken, eller begravde personen på ett sätt så det var omöjligt för kroppen att ta sig upp ur graven.

41689

Gast:

Ordet gast användes som ett samlings ord för många onaturliga väsen som spöken. Gast kunde man också kalla odöpta mördade barn eller fördrivna foster.

328515

Tror du på spöken?

Om du vill läsa mer om spöken klicka på:

Wiki

Unga fakta


Kommentera här: